Korekce krátkozrakosti u dětí (MiYOSMART)

Miyosmart
 

Krátkozrakost je u dětí velmi častou oční vadou. Vše je dáno především délkou oka (bulbu). Pokud je oko na jedné straně delší, námi viděný obraz se nezobrazí správně přímo na sítnici, ale před ní. Z toho důvodu je obraz rozmazaný a děti vidí špatně do dálky. Vada se postupně zhoršuje až do dospělosti, kdy její vývoj zpomalí.

V Semi Optik však nabízíme řešení. Tím jsou revoluční brýlové čočky MiYOSMART, díky kterým jsme schopni účinně korigovat krátkozrakost a zpomalit její nárůst. Běžně se krákozrakost koriguje jednoohniskovou čočkou, která ale nezohledňuje potřeby oka, a tak oko dále roste do dálky a zvyšují se dioptrie. Námi používané čočky MiYOSMART však přidají segmenty s jinou hodnotou dioptrie tak, aby se oko snažilo stále zaostřovat a tím se zpomaluje nárůst dioptrií až od 60%.


Revoluční brýlové čočky MiYOSMART

Zpomalení nárůstu krátkozrakosti o 60%

Krátkozrakost u dětí

Krátkozrakost je u dětí velmi častou oční vadou. Vše je dáno především délkou oka. Pokud je oko na jedné straně delší, obraz který vidíme se nezobrazí správně na sítnici, ale před ní. Z toho důvodu je obraz rozmazaný a děti vidí špatně do dálky. Vada se postupně zhoršuje až do dospělosti, kdy její vývoj zpomalí. 

Jaký je rozdíl mezi klasickými brýlovými čočkami a čočkami MiYOSMART?

Pokud se krátkozrakost nekoriguje (obr. a), ohnisková rovina kde se zobrazuje obraz leží před středem sítnice, ale částečně i v periferii za ní.

Korekce krátkozrakosti jednoohniskovou brýlovou čočkou (obr. b) tedy zcela standartní čočkou, která má pouze jeden optický střed probíhá tak, že celá ohnisková rovina je posunuta dozadu na střed sítnice. V centru sítnice paprsky dopadají kam mají, ale v periferii dopadají za sítnici. To má za následek další růst oka do délky a s tím spojený další nárůst dioptrií. Je to takové to - přidáme dioptrie aby oko mělo správný obraz a “nelajdalo”, na druhou stranu pomalým nárůstem v periferii zase za půl roku dostaneme další přídavek a tak dále dokud neskončí růst oka v dospělosti. 

Čočky Miyosmart zakřiví ohniskovou rovinu tak, aby ležela přímo na sítnici a v periferiích dokonce před sítnicí. Tato brýlová čočka je jednoohnisková korekční čočka s přední plochou tvořenou stovkami malých segmentů zajišťujících myopické rozostření. Když se oči dívají přes centrální oblast velikou zhruba jako zornice, vytváří se v oku zóna rozostření. Díky této struktuře čočky je možné zároveň zpomalit růst oční bulvy i zajistit ostré vidění (obr. c).

A proč o 60%?

Zpomalení progrese krátkozrakosti bylo s brýlovými čočkami MiYOSMART zkoumáno po dobu 2 let u 160 dětí ve věku 8 až 13 let. Údaje nashromážděné za dva roky ukazují v průměru 60% zpomalení nárůstu krátkozrakosti. Progrese v porovnání s uživateli jednoohniskových standartních čoček zpomalila o 59% a prodlužování délky oka se snížilo o 60%. U 21,5% uživatelů se krátkozrakost zcela zastavila. 

Zvyknout si na nové brýle vždy nějakou dobu trvá. Potřebná doba je individuální, ale očekává se, že uživatel potřebuje přibližně jeden až dva týdny, aby si na brýle zvykl.

Jedná se o velmi specifické vyšetření, s jehož výstupy budeme pracovat miniálně další 2 roky. Budeme hodnotit nárůst oka v jeho délce, schopnost přeostřování a další parametry. Je proto se třeba na vstupní vyšetření objednat telefonicky (603 423 671) a vyhradit si celou hodinu.

Objednejte se na měření